Espectacles per a escoles, instituts i biblioteques

L'encontre amb mestres, alumnes o bibliotecàries és sempre enriquidor. Tot i què la narració oral no es deixa posar l'etiqueta d' "eina", sovint esdevé pala, pica o martell. I se sent com el peix a l'aigua en temes com la història, el respecte, el pensament crític, la cohesió social, l'escolta i la reflexió. I tot això sense perdre mai de vista el gaudi.

Tots els espectacles per a escoles, instituts i biblioteques:

/ SOS - Speak Out Stories

SOS és una activitat cultural que té com a eixos fonamentals la llengua anglesa, l’oralitat, i la interculturalitat. Es tracta de narració oral de contes en anglès per als alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat. Cada cicle té la seva sessió adequada per a les edats corresponents, i depenent del curs, es fa una tria de contes diferent.

  • Tales in a Pot, per a Educació Primària
  • InSpiral Tales, per a Educació Secundària Obligatòria
  • Tales on the Move, per a Batxillerat
La durada de les sessions és d’aproximadament una hora, i procuro que siguin com més interactives millor, per això, l’ideal d’aforament és de 25 alumnes per grup, i es poden encabir fins a cinquanta.
Les activitat es poden acompanyar de propostes didàctiques i bibliografia.
Demana’m més informació i pressupost en funció de les teves necessitats.

/ Toca conte

Projecte de contes i tertúlies per a escoles d’educació primària i secundària a l’entorn de diferents temes:

  • Relació amb la natura: (CI, CM).
  • Interculturalitat i plurilingüisme: (CI, CM, CS, ESO, BATX)
  • Gènere i igualtat: (CI, CM, CS).
  • Temps, memòria i transmissió: (CI, CM, CS, ESO, BATX)
El repertori s’adaptarà a les edats que correspongui en cada cas. La durada de les sessions és d’aproximadament una hora, i procuro que siguin com més interactives millor, per això, l’ideal d’aforament és de 25 alumnes per grup, i es poden encabir fins a cinquanta.
L’objectiu principal és treballar en equip amb alumnes i mestres per portar l’art de la narració oral a l’àmbit escolar.

Demana’m més informació i pressupost en funció de les teves necessitats

/ Let’s Play The Tale! 

Programa anual dissenyat especialment per a biblioteques, destinat a persones d’entre 4 i 8 anys d’edat, amb l’anglès com a segona llengua, que té l’oralitat i els contes com a eixos. Consta de 9 sessions amb diferents continguts:

  • Tiny Jungle
  • The Fruit I Like Best
  • Oh, Girls!

Explico les històries de viva veu i, de tant en tant, utilitzo objectes, ensenyo àlbums il·lustrats o canto alguna cançó. 

Les sessions es poden oferir amb una periodicitat mensual durant 9 mesos, però també individualment.
La durada de les sessions és d’aproximadament una hora i el nombre ideal de persones, vint-i-cinc.

Informació tècnica

És preferible que l’espai sigui ample, que admeti una còmoda distribució de les cadires, i la correcta visió de la
narradora des de tots els angles sense que això comporti excessiva distància. Si hi ha tarima, aquesta no hauria
de superar els 50 centímetres d’alçada. No caldrà equip de so tret que les condicions acústiques així ho aconsellin.
Si la llum natural no és suficient o adequada, caldrà un disseny de llums senzill que il·lumini l’espai escènic
i permeti la visió del públic.